Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Iltaposti
Postiosoite: PL 1, 02211 Espoo
Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Iltaposti

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Sähköiseen viestintään ja suoramarkkinointiin sekä sähköpostirekisterin kerääminen. Käyttäjä liittyy suostumuksellaan vastaanottajaksi liittymislomakkeen avulla ja hänellä on milloin tahansa mahdollisuus pyytää nähdä, päivittää ja irtisanoutua uutiskirjeen vastaanottamisesta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot sisältävät: Sähköpostiosoite, nimi, sukupuoli, syntymäaika, postinumero, puhelinnumero, ip-osoite sekä markkinointilupa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä itse on tallentanut tiedot rekisteriin omalla suostumuksellaan ja antanut suostumuksen suoramarkkinointiin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on pääsy kaikkeen rekisteriin tallennettuun tietoon ja se edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Käyttäjä ei voi muuttaa tai nähdä muiden käyttäjien salaisia tietoja. Palveluntarjoaja pyrkii omalta osaltaan pitämään palvelun tekniikan tietoturvallisena.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Kuluttajalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen. Rekisteröityjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kuluttajalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa tarvittaessa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.